Đầu mỏ hàn 900M-T-IS (mũi cong)

Các hình khác

Đầu mỏ hàn 900M-T-IS (mũi cong)
18.000 ₫
Đầu mỏ hàn 900 M-T-IS (mũi cong)
Thông tin mô tả

Chi tiết

Đầu mỏ hàn 900 M-T-IS (mũi cong)
Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

ManufacturerNo

Tags khách hàng đã add cho sản phẩm này