Trở dán 0805, 68k 1% 1/8W

Các hình khác

Trở dán 0805, 68k 1% 1/8W
60 ₫
Trở dán 0805, 68k 1% 1/8W
Thông tin mô tả

Chi tiết

Thick film, 0805, 1%, 1/8W, ±100ppm/°C, 150oC
Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

ManufacturerNo

Tags khách hàng đã add cho sản phẩm này