Tăm đực đôi thẳng 2x40p

Các hình khác

Tăm đực đôi thẳng 2x40p
2.000 ₫
Tăm đực đôi thẳng 2x40p, 2.54mm
Thông tin mô tả

Chi tiết

Tăm đực đôi thẳng 2x40p, 2.54mm
Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

ManufacturerNo

Tags khách hàng đã add cho sản phẩm này