Module bluetooth BLE 4.0 CC2541

Các hình khác

Module bluetooth BLE 4.0 CC2541
80.000 ₫
Module bluetooth BLE 4.0 CC2541
Thông tin mô tả

Chi tiết

Module bluetooth BLE 4.0 CC2541
Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

ManufacturerNo

Tags khách hàng đã add cho sản phẩm này