LED 30W sáng trắng tự nhiên

Các hình khác

LED 30W sáng trắng tự nhiên
70.000 ₫
LED 30W sáng trắng tự nhiên (31-36V, 900-1050mA), 4000-4500K
Thông tin mô tả

Chi tiết

LED 30W sáng trắng tự nhiên (31-36V, 900-1050mA), 4000-4500K
Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

ManufacturerNo

Tags khách hàng đã add cho sản phẩm này