Điện trở dán 47R (1206) 1%

Các hình khác

Điện trở dán 47R (1206) 1%
80 ₫
Điện trở dán 47R (1206) 1%
Thông tin mô tả

Chi tiết

Bán theo dây 100c
Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

ManufacturerNo

Tags khách hàng đã add cho sản phẩm này