Cuộn cảm cắm 8x10mm 100uH

Các hình khác

Cuộn cảm cắm 8x10mm 100uH
1.800 ₫
Cuộn cảm cắm 8x10mm 100uH, 1.2A
Thông tin mô tả

Chi tiết

Cuộn cảm cắm 8x10mm 100uH, 1.2A
Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

ManufacturerNo

Tags khách hàng đã add cho sản phẩm này