CD1206-S01575

Các hình khác

CD1206-S01575
13.000 ₫

CD1206-S01575 (Switching diode, chip diode), 150mA-100V (Bán theo gói 10 con)
Thông tin mô tả

Chi tiết

CD1206-S01575 (Switching diode, chip diode), 150mA-100V (Bán theo gói 10 con)
Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

ManufacturerNo

Tags khách hàng đã add cho sản phẩm này